Akcija / Action

Nekaj akcije z Eddijem. Nekaj prostora na bližnjem travniku, žogica in to je to. Veselju ni konca. Some action with Eddi. A bit of space on a nearby meadow, a ball an that is it. Never ending joy.

Read more