Prejšnji blog, ki sem ga urejal od leta 2008, je šel v začetku marca v digitalna nebesa med požarom v podatkovnem centru v Franciji. Nauk zgodbe: čeprav naj bi bila oblačna shramba varna, si vseeno naredite lokalne kopije vsega kar želite ohraniti.

Pripravil sem novo spletno stran. Poleg bloga bom pripravil nekaj galerij.


My former blog, which was alive from 2008, went to digital heaven in a fire in data center in France. Moral of the story: Never trust cloud services. Make local backups.

I redesigned my page. Beside blog you will soon find some portfolio galleries.

Ponovno pozdravljen! Hello again!
Tagged on: