Po dolgem času sem iz torbe vzel “pinhole” objektiv, po slovensko luknjičarko in se z njo sprehodil po Ljubljani. Tudi po dolgem času.

Luknjičarke pravzaprav izvirajo od samega začetka zgodovine fotografije. Prva kamera, t.i. Camera Obscura je pravzaprav luknjičarka. Camero Obscuro naredite lahko v sobi. Okno zastrete s temnim materialom, ki ne prepušča svetlobe. Na sredini naredite luknjico in na nasprotni steni boste zagledali na glavo obrnjen “posnetek” tistega kar je pred oknom.

Na spletu pa je mnogo receptov, kako hitro in poceni svoj sodoben fotoaparat spremenite v luknjičarko.


After a long time I took the pinhole lens out of my photo bag. I took a walk around Ljubljana, also after a long time.

Pinhole cameras are around since the beginning of photo history. The first camera, Camera Obscura was actually a pinhole camera. One can create simple Camera Obscura in your room. Just shade windows with dark material and make a small hole in it. On the opposite wall the “shot” of what is outside the window will show.

Just search the web for a “recipe” how to quickly and on a budget turn your modern camera into a pinhole.

Luknjičarka / Pinhole
Tagged on: