Na vrtu imamo nekaj sivkinih grmov. Te dni je na njih gneča. Vsi mogoči žužki prihajajo na poletno pašo.

Samo komarjev ni nikjer.

On our garden we have some lavender bushes. These days they are crowded. All sorts of bugs come around on summer pasture.

Just mosquitos are missing.

Paša na sivki / Lavender pasture
Tagged on: