52frames 2018 – 03/52

Naloga tretjega tedna je vodilne linije (Leading Lines). Kolikor je naslov izgledal enostaven, toliko večja je bila panika v nedeljo, ko nisem imel še nič pametnega na kartici.

Temu primerno je kratka tudi ta objava, saj sta tu samo dve verziji iste fotografije.

Za nalogo sem oddal črnobelo verzijo, ker po mojem mnenju bolj pudari linije, ki vodijo proti hribom v daljavi. Pri barvni se vse to nekako izgubi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *