Še čisto sveže fotografije današnjega meglenega jutra. Presenetila me je trava, ki sega že skoraj do kolen. Domov sem se vrnil čisto premočen od jutranje rose.

Fresh photos of today’s foggy morning. I was surprised by the grass height. It is already knee high and I came home soaked from morning dew.

Megleno jutro / Foggy Morning
Tagged on: