Po dolgem času sem iz ene od foto torb spet vzel Lensbaby objektiv. Vanj sem vtaknil še Single lens optiko za mehkejše fotografije in se šel igrat.

Najprej na igrišče z nečaki. Ker je ostrenje ročno, ravno hudo aktivnih otrok ni moč ujeti.

After quite a while I took Lensbaby out of my photo bag. I inserted Single lens optics and went out, playing.

First with nephews on the playground. Because focusing is fully manual, catching quick kids is not really an option.

Ampak ko Oto počiva, pa nastanejo simpatični portreti.

But when Oto takes a rest, cute portraits can be taken.

Še en sprehod po gozdu. Ne vem, morda bi moral poskusiti z bolj zaprto zaslonko, da je neoster del manj izrazit.

A walk through the local wood. I don’t know, maybe I should try with higher aperture to get less of bokeh.

Še zadnja iz hitrega sprehoda po mestu. Ta je kar uspela, se mi zdi.

And the last one from quick walk through the town. This one turned quite ok.

Po dolgem času spet Lensbaby / Playing with Lensbaby after a long time