52frames 2018 – 26/52

Polovica projekta je mimo. 26. teden je zahteval uporabo ogledala, “Use a mirror” je bil naslov. Sestavil sem prizmo iz ogledalc in se igral z efektom kalejdoskopa.

Vsekakor nekaj drugačnega in zanimivega. Ob priliki sestavim še prizmo, ki bo malce večja.