Tokrat objava o Minkinem zaključnem projektu v Waldorfski šoli. Objavljeno z njenim dovoljenjem.

Kot del zaključevanja Waldorfske osnovne šole, morajo učenci narediti zaključni projekt na temo po lastni izbiri. Minka si je izbrala analogno fotografijo. V okviru tega je najprej posnela nekaj filmov na počitnicah v Toskani, nato pa je vse skupaj razvila v domači kopalnici.

Ker povečevalnika nimamo, sva razvite filme poskenirala in izbor fotografij natisnila s tiskalnikom.

Spodaj je njen izbor fotografij, ki jih je predstavila na zaključni šolski predstavitvi.

This time post about my daughter’s final project in Waldorf school. Published with her permission.

As part of completing Waldorf primary school, pupils must make final project on a theme by their choice. Minka chose analog photography. First, she took couple of film rolls on our Tuscany vacation last summer. After returning home, she developed them in our bathroom.

Because we don’t have photo enlarger at home, we scanned developed films and printed her selection of photos.

Below is her selection of photos she showed on final project presentation in school.

Toskana skozi oči najstnice / Tuscany through the eyes of teenager
Tagged on: