52frames 2018 -19/52

Še ena kratka objava. “Negative space” je bila tedenska naloga. Na kratko je to ozadje, vendar zajto tako, da je neločljiv del glavnega motiva in skupaj tvorita neločljivo celoto. Na kratko.

Fotka pa samo ena. Recimo, da je high-key obdelava.